Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020-2021

Thứ ba - 16/06/2020 10:35
Căn cứ Công văn số 990/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 01/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, trường THPT chuyên Chu Văn An xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
Số: 106/KH-CVA
Hoài Nhơn, ngày 06 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021
           
I. Điều kiện, đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển,  phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh
  1. Điều kiện dự tuyển
- Độ tuổi:
+ Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
+ Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.
- Đạt điểm sơ tuyển theo quy định tại Cơ cấu điểm sơ tuyển kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2020.
- Địa bàn tuyển sinh theo đề án phân vùng tuyển sinh vào các trường THPT chuyên đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể trường THPT chuyên Chu Văn An tuyển sinh trên các địa bàn huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão.
2. Đăng ký dự tuyển
Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An phải đăng ký và nộp hồ sơ dự thi tại trường THPT chuyên Chu Văn An.
Lưu ý: Trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh vào trường THPT chuyên Chu Văn An có các thông tin về nguyện vọng tiếp tục dự tuyển vào các trường THPT công lập theo vùng tuyển sinh nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An (tại Mục 8 của Phiếu đăng ký dự thi).
Nguyện vọng 1: Học sinh ghi tên trường THPT công lập theo vùng tuyển sinh mà học sinh có nguyện vọng học nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên.
Nguyện vọng 2: Chỉ dành cho học sinh có chung địa bàn tuyển sinh của trường THPT Hoài Ân và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (ví dụ: Nguyện vọng 1 ghi trường THPT Hoài Ân và Nguyện vọng 2 ghi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm).
      Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An, Hội đồng tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập để xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện như những thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp vào trường THPT công lập đó, không có sự chênh lệch điểm chuẩn giữa những thí sinh này.
3. Phương thức tuyển sinh
          a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự thi tuyển theo quy định.
          b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.
4. Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên (theo mẫu thống nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Bản chính học bạ (cấp THCS);
- Giấy xác nhận kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS) do cơ quan thẩm quyền cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (dùng để xét tuyển vào các trường THPT công lập);
- Tóm tắt lý lịch;
- 02 ảnh 3x4cm (kiểu ảnh CMND);
5. Phát hành và thu nhận hồ sơ
- Trường THPT chuyên Chu Văn An phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh từ ngày 08/7/2020 đến 15 giờ ngày 12/7/2020.
Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Trường THPT chuyên Chu Văn An khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.
- Hiệu trưởng nhà trường tổ chức sơ tuyển vòng 1 để chọn thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2. Nhà trường tiến hành sơ tuyển cùng thời điểm thu nhận hồ sơ của thí sinh; những học sinh không đạt yêu cầu sơ tuyển vòng 1, trường trả lại ngay hồ sơ cho các em để học sinh nộp vào các trường THPT công lập khác.

6. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2020 - 2021 nhà trường tuyển sinh:
- 07 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Lí, chuyên Hóa, chuyên Sinh, chuyên Toán-Tin, chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh), mỗi lớp chuyên tối đa 35 học sinh/lớp.
- Lớp không chuyên: số học sinh lớp không chuyên bằng 20% tổng số học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên.
II. Tổ chức tuyển sinh
1. Sơ tuyển (vòng 1)
* Căn cứ vào các tiêu chí sau:
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS). Điểm tối đa: 40 điểm;
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS. Điểm tối đa: 40 điểm;
- Kết quả tốt nghiệp THCS. Điểm tối đa: 20 điểm.
* Cơ cấu điểm sơ tuyển: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2020
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS). 
+  Giải quốc gia, khu vực do Bộ GD&ĐT tổ chức (Khoa học kỹ thuật, UPU, Tin học trẻ); Đạt giải các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh:
 Giải nhất                          40 điểm;
 Giải nhì                            30 điểm;
 Giải ba                            20 điểm;
 Giải khuyến khích            10 điểm.
+ Đạt giải cấp tỉnh những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên (Tin học trẻ không chuyên, viết thư quốc tế UPU, khoa học kỹ thuật)
 Giải nhất                         20 điểm;
 Giải nhì                           15 điểm;
 Giải ba                            10 điểm;
 Giải khuyến khích           5 điểm.
+ Lưu ý:
1. Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như sau:
  Tin học trẻ không chuyên  Toán – Tin
  Viết thư quốc tế UPU       Ngữ văn
  Khoa học kỹ thuật            Tương ứng với các môn văn hóa.
2. Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. Riêng học sinh dự thi vào chuyên Toán-Tin được tính điểm đối với giải môn Toán hoặc Tin học.
3. Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng.
4. Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở các mục trên thì chỉ lấy điểm của một giải cao nhất.
- Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS
+ Bốn năm giỏi                                            40 điểm;
+ Ba năm giỏi       (có năm lớp 9)               35 điểm;
+ Ba năm giỏi        (không có năm lớp 9)     30 điểm;
+ Hai năm giỏi      (có năm lớp 9)               25 điểm;
+ Hai năm giỏi      (không có năm lớp 9)     20 điểm;
+ Một năm giỏi      (có năm lớp 9)               15 điểm;
+ Một năm giỏi      (không có năm lớp 9)     10 điểm;
- Xếp loại tốt nghiệp THCS
  + Loại giỏi:  20 điểm
  + Loại khá: 10 điểm.
  * Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được tham dự thi tuyển vòng 2:
  - Đạt từ 30 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh;
  - Đạt từ 25 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Sinh học,                Toán - Tin, Ngữ văn.
2. Thi tuyển (vòng 2)
*  Môn thi, nội dung thi, lịch thi và thời gian làm bài, điểm bài thi:
-  Môn thi:
+ Học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận ba môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
+ Dự thi 01 môn chuyên tương ứng lớp chuyên đăng ký trong hồ sơ dự thi. Cụ thể như sau:
Chuyên Ngữ văn: thi Ngữ văn (chuyên)
Chuyên Tiếng Anh: thi Tiếng Anh (chuyên, bao gồm phần thi Viết và thi Nghe)
Chuyên Toán: thi Toán (chuyên Toán)
Chuyên Toán - Tin: thi Toán (chuyên Toán-Tin)
Chuyên Vật lí: thi Vật lí (chuyên)
Chuyên Hóa học: thi Hóa học (chuyên)
Chuyên Sinh học: thi Sinh học (chuyên)
- Nội dung thi trong chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9.
- Lịch thi và thời gian làm bài thi:
 
Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài
17/7/2020 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 10 14 giờ 15
18/7/2020 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Môn chuyên 150 phút 14 giờ 10 14 giờ 15
- Điểm bài thi:
Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng bài/câu trong bài thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.
3. Tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo
- Hội đồng coi thi, chấm thi, Hội đồng phúc khảo do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập.
- Ngày 24/7/2020: nhà trường công bố kết quả chấm thi cho thí sinh dự thi.
- Nhận hồ sơ phúc khảo từ ngày 24/7/2020 đến 16 giờ ngày 28/7/2020. Lập danh sách các thí sinh phúc khảo gửi về Sở chậm nhất 16 giờ 30 ngày 28/7/2020.
- Công bố kết quả phúc khảo ngày 01/8/2020.
3. Xét tuyển
- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tuyển sinh để tiến hành xét tuyển học sinh vào các trường THPT chuyên và trường THPT công lập. Sau khi đã thực hiện xong việc chấm thi và phúc khảo Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành xét tuyển vào các trường THPT chuyên và THPT công lập. Việc xét tuyển tiến hành theo 02 giai đoạn:
a) Giai đoạn 1: Tuyển sinh cho các trường THPT chuyên
- Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và c bài thi đều đạt trên 2,0 điểm. Những thí sinh nào thỏa các điều kiện trên mới được tính Điểm xét tuyến.
+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính như sau:
ĐXTC = Tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh + Điểm bài thi môn chuyên x 2.
+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên được tính như sau:
ĐXTKC = Tổng điểm 4 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, môn chuyên
- Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển sinh cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có Điểm thi môn chuyên cao hơn; có Điểm sơ tuyển cao hơn; có Điểm trung bình môn cả năm của môn thi chuyên ở lớp 9 cao hơn; có Điểm trung bình các môn cả năm ở lớp 9 cao hơn.
Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ điển cao xuống thấp để tuyển học sinh cho lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có Điểm sơ tuyển cao hơn có Điểm trung bình các môn cả năm ở lớp 9 cao hơn.
b) Giai đoạn 2: Tuyển sinh cho các trường THPT công lập
Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập để tuyển.
- Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ n, Tiếng Anh đều đạt trên 0,0 điểm. Những thí sinh nào đủ các điều kiện trên mới được tính điểm xét tuyển.
- Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = (Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Toán) x 2 + Điểm bài thi Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).
Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét tuyển vào các trường THPT chuyên và THPT công lập trước ngày 03/8/2020
III. Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thành lập Ban tuyển sinh, Hội đồng sơ tuyển để thực hiện công tác truyền thông, phát hành, thu nhận hồ sơ và tiến hành sơ tuyển vòng 1 theo đúng quy định. Các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ thời gian của kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần báo cáo với Hiệu trưởng để giải quyết kịp thời.


PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 106/KH-CVA ngày 06/6/2020
của Trường THPT chuyên Chu Văn An)
 
TT Nội dung Thời gian Thực hiện
1 Thành lập Ban tuyển sinh Ngày 05/6/2020 Hiệu trưởng
2 Duyệt phiếu đăng ký dự tuyển, chuẩn bị hồ sơ dự tuyển Ngày 07/6/2020 Hiệu trưởng ,                    Văn phòng
3 Thực hiện công tác thông tin, truyền thông tại các phòng GD &ĐT, các trường THCS; trên Đài truyền thanh các huyện và Đài Truyền hình Bình Định
Ngày 08/6-28/6/2020
Ban tuyển sinh
(theo phân công)
4 Phát hành, thu nhận hồ sơ  và nhập dữ liệu sơ tuyển Ngày 08/7-12/7/2020 Ban tuyển sinh
5 Sơ tuyển vòng 1 Ngày 12/7/2020 Hội đồng sơ tuyển
họp lúc 14 giờ 00
6 Nộp dữ liệu về phòng QLCLGD-GDTX Trước 17 giờ,                  ngày 13/7/2020 Bộ phận vi tính
7 Thí sinh nhận Thẻ dự thi tại Hội đồng thi. 14 giờ,
ngày 16/7/2020
Hội đồng coi thi
8 Tổ chức thi tuyển vòng 2 theo lịch (Hội đồng coi thi do Sở GD&ĐT thành lập) Ngày 16/7-18/7/2020 Hội đồng coi thi
9 Công bố kết quả chấm thi Ngày 24/7/2020 Văn phòng
10 Nhận hồ sơ phúc khảo lập danh sách và gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT Từ ngày 24/7 đến       16 giờ ngày  28/7/2020
 
Văn phòng
11 Công bố kết quả phúc khảo Ngày 01/8/2020 Văn phòng
12 Niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển Theo QĐ của Sở GD&ĐT (trước ngày 03/8/2020) Văn phòng


                                                                                      
Đính kèm:
Kế hoạch 106 về tuyển sinh vào lớp 10
Quy định về hồ sơ dự thi
Kế hoạch 1963 v/v tuyển sinh của UBND tỉnh
Hướng dẫn 990 v/v tuyển sinh của sở GD&ĐT
 Tags: vao10, tuyensinh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ban giám hiệu

CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM HIỆU Hiệu trưởng: Thầy Dương Trọng Anh.  ĐT: 0905 473 2 1 2.  duongtronganh76@gmail.com Phó Hiệu trưởng: Thầy Phan Văn Hà. ĐT: 0914 112 2 4 7.  hatbh.1905@gmail.com  Phó Hiệu trưởng: Thầy Trần Huy Bình. ĐT: 0905 355 3 6 9...

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn ở trọ ở đâu?

Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay22,279
  • Tháng hiện tại411,789
  • Tổng lượt truy cập17,992,457
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây