Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp trường năm học 2019-2020

Thứ năm - 16/01/2020 20:42
Kì thi chọn HSG cấp trường diễn ra trong ngày 13/1/2020. Kết quả có 162 học sinh đạt giải.
Danh sách 162 em đạt giải kì thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp trường năm học 2019-2020: 
 1. Trà Trần Quý Bình (11TOAN) giải Ba môn Toán
 2. Phạm Nguyễn Tất Đạt (10TOAN) giải KK môn Toán
 3. Nguyễn Quốc Đạt (11TOAN) giải Ba môn Toán
 4. Nguyễn Xuân Nguyệt Hà (11TOAN) giải KK môn Toán
 5. Đặng Lê Anh Huân (10TOAN) giải Ba môn Toán
 6. Đặng Trung Huy (10TOAN) giải KK môn Toán
 7. Nguyễn Trần Thanh Huyền (10TOAN) giải KK môn Toán
 8. Nguyễn Thị Thu Lan (10TOAN) giải KK môn Toán
 9. Đặng Tấn Phát (10TOAN) giải Nhì môn Toán
 10. Trần Bảo Phúc (11TOAN) giải KK môn Toán
 11. Nguyễn Hồ Phương (10TOAN) giải KK môn Toán
 12. Nguyễn Đinh Thiện Quang (10TOAN) giải Ba môn Toán
 13. Nguyễn Đức Trọng (10TOAN) giải KK môn Toán
 14. Trương Gia Nhã Uyên (11TOAN) giải KK môn Toán
 15. Võ Hoàng Hoa Viên (11TOAN) giải KK môn Toán
 16. Đặng Hoài Việt (10TOAN) giải Nhì môn Toán
 17. Lê Anh Vinh (10TOAN) giải KK môn Toán
 18. Phan Thị Hà Vy (10TOAN) giải KK môn Toán
 19. Võ Thị Tuyết Băng (10LY) giải Ba môn Lý
 20. Nguyễn Thành Chiến (10LY) giải KK môn Lý
 21. Hồ Tiến Đạt (10LY) giải KK môn Lý
 22. Nguyễn Đức Hào (10LY) giải KK môn Lý
 23. Nguyễn Thị Bích Hường (11LY) giải Nhì môn Lý
 24. Phan Trung Kiên (11LY) giải KK môn Lý
 25. Huỳnh Anh Kiệt (10LY) giải KK môn Lý
 26. Ngô Thị Lê Na (10LY) giải KK môn Lý
 27. Trương Hoài Nam (10LY) giải KK môn Lý
 28. Trần Thị Thu Ngân (11LY) giải KK môn Lý
 29. Thái Thị Bích Phương (11LY) giải Nhì môn Lý
 30. Nguyễn Cao Sơn (11LY) giải Nhì môn Lý
 31. Trần Đình Tâm (11LY) giải Ba môn Lý
 32. Phan Anh Tú (10LY) giải KK môn Lý
 33. Đặng Ngọc Thiên (10LY) giải KK môn Lý
 34. Bùi Châu Thống (10LY) giải KK môn Lý
 35. Nguyễn Thị Ngọc Thùy (10LY) giải Ba môn Lý
 36. Nguyễn Cao Trí (10LY) giải Ba môn Lý
 37. Phan Trương Thành Trung (10LY) giải Ba môn Lý
 38. Đỗ Phương Uyên (11LY) giải Ba môn Lý
 39. Tô Gia Vỹ (10LY) giải KK môn Lý
 40. Nguyễn Thu Đông (10HOA) giải Ba môn Hóa
 41. Nguyễn Tuyết Hân (11HOA) giải Nhì môn Hóa
 42. Trương Tấn Hậu (10HOA) giải KK môn Hóa
 43. Đỗ Phú Hiến (10HOA) giải KK môn Hóa
 44. Trần Thạch Thanh Hoài (10HOA) giải KK môn Hóa
 45. Phan Ngọc Trúc Khanh (10HOA) giải Ba môn Hóa
 46. Đào Thị Xuân Mai (11HOA) giải Nhất môn Hóa
 47. Nguyễn Thị Ánh Mai (11HOA) giải KK môn Hóa
 48. Nguyễn Hoài Nam (10HOA) giải Ba môn Hóa
 49. Đặng Hữu Phát (10HOA) giải KK môn Hóa
 50. Nguyễn Hoàng Phụng (11HOA) giải Ba môn Hóa
 51. Lê Hồng Phước (11HOA) giải Ba môn Hóa
 52. Võ Văn Quí (10HOA) giải KK môn Hóa
 53. Nguyễn Hương Quyên (10HOA) giải KK môn Hóa
 54. Nguyễn Nhật Tín (10HOA) giải Ba môn Hóa
 55. Nguyễn Chí Thắng (10HOA) giải KK môn Hóa
 56. Nguyễn Dương Thắng (10HOA) giải KK môn Hóa
 57. Dương Gia Thịnh (11HOA) giải KK môn Hóa
 58. Nguyễn Vũ Thịnh (11HOA) giải Nhì môn Hóa
 59. Bùi Nguyễn Anh Thư (10HOA) giải KK môn Hóa
 60. Nguyễn Văn Trực (10HOA) giải KK môn Hóa
 61. Nguyễn Thị Dịu Ái (11SINH) giải KK môn Sinh
 62. Phạm Thị Khánh Hân (11SINH) giải Nhì môn Sinh
 63. Nguyễn Minh Hoàng (10SINH) giải KK môn Sinh
 64. Bùi Thị Thúy Kiều (11SINH) giải Nhì môn Sinh
 65. Cao Anh Khoa (11TOAN) giải Ba môn Sinh
 66. Nguyễn Phan Diệu Linh (10SINH) giải KK môn Sinh
 67. Lê Thị Mỹ Linh (11SINH) giải KK môn Sinh
 68. Đỗ Thị Quang Linh (11SINH) giải Ba môn Sinh
 69. Nguyễn Xuân Lộc (11SINH) giải Ba môn Sinh
 70. Lưu Đào Tiểu My (10SINH) giải KK môn Sinh
 71. Sử Thị Trà My (11SINH) giải Nhì môn Sinh
 72. Phạm Võ Tú Nhi (10SINH) giải Ba môn Sinh
 73. Trần Thị Yến Nhi (11SINH) giải Nhất môn Sinh
 74. Huỳnh Mai Phương (10SINH) giải Ba môn Sinh
 75. Nguyễn Hà Sương (10SINH) giải KK môn Sinh
 76. Đặng Tuệ Tú (10SINH) giải KK môn Sinh
 77. Đỗ Thị Ánh Tuyết (10SINH) giải KK môn Sinh
 78. Võ Hồ Hồng Thơ (11SINH) giải Ba môn Sinh
 79. Đinh Thị Thu Trang (10SINH) giải KK môn Sinh
 80. Đỗ Bảo Trân (11SINH) giải Nhì môn Sinh
 81. Vũ Khánh Vy (11SINH) giải KK môn Sinh
 82. Trần Nguyễn Trúc Duyên (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 83. Mai Thanh Hà (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 84. Trần Lê Phương Hoài (10ANH) giải Nhì môn Tiếng Anh
 85. Phạm Đinh Gia Hoàng (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 86. Đặng Nguyễn Gia Huy (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 87. Nguyễn Vĩnh Ký (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 88. Phạm Đoàn Minh Khang (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 89. Võ Minh Luyện (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 90. La Thị Như Muội (10ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
 91. Huỳnh Vũ Tuyết Ngân (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 92. Trần Thảo Ngân (11ANH) giải Nhất môn Tiếng Anh
 93. Phan Thị Ánh Ngọc (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 94. Lê Hồng Phúc (11ANH) giải Nhì môn Tiếng Anh
 95. Nguyễn Thị Thanh Phượng (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
 96. Trịnh Ngọc Minh Quân (10ANH) giải Nhì môn Tiếng Anh
 97. Lê Gia Quyên (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
 98. Nguyễn Minh Long Thạch (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 99. Nguyễn Vũ Phượng Thảo (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 100. Huỳnh Thị Thắm (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 101. Huỳnh Nguyễn Nhật Trà (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 102. Nguyễn Thị Tường Vi (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 103. Phan Thị Thúy Vy (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
 104. Trần Tú Quyên (11TOAN) giải Ba môn Tiếng Anh
 105. Đặng Thị Mỹ Dung (11VAN) giải KK môn Văn
 106. Đỗ Thị Hoàng Hạc (10VAN) giải KK môn Văn
 107. Trương Hồng Hoa (10VAN) giải KK môn Văn
 108. Lê Phạm Mỹ Hồng (11VAN) giải Ba môn Văn
 109. Nguyễn Phạm Mỹ Liên (10VAN) giải Ba môn Văn
 110. Đỗ Ngọc Linh (10VAN) giải KK môn Văn
 111. Võ Thị Mỹ Lợi (10VAN) giải KK môn Văn
 112. Trần Tôn Nữ (10VAN) giải KK môn Văn
 113. Nguyễn Thị Như Ngọc (11VAN) giải Nhì môn Văn
 114. Cao Trần Yến Nhi (10VAN) giải KK môn Văn
 115. Lê Yến Nhi (11VAN) giải Ba môn Văn
 116. Nguyễn Thị Hồng Nhung (11VAN) giải KK môn Văn
 117. Trần Thị Kim Sương (11VAN) giải KK môn Văn
 118. Đặng Vũ Tài (10VAN) giải KK môn Văn
 119. Phạm Thị Thanh Trúc (11VAN) giải Ba môn Văn
 120. Nguyễn Khả Vy (10VAN) giải KK môn Văn
 121. Hà Thị Như Ý (10VAN) giải Ba môn Văn
 122. Nguyễn Ngọc Chiến (11TIN) giải Nhì môn Tin
 123. Nguyễn Huỳnh Quý Kim (11TIN) giải KK môn Tin
 124. Nguyễn Song Toàn (11TIN) giải Ba môn Tin
 125. Trần Vũ Quang Thái (11TIN) giải Ba môn Tin
 126. Ba Thị Bích Vân (11TIN) giải KK môn Tin
 127. Đặng Trúc Vi (11TIN) giải KK môn Tin
 128. Nguyễn Thị Trúc Vy (11TIN) giải Nhất môn Tin
 129. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (10TIN) giải KK môn Tin
 130. Trần Nguyễn Quốc Bảo (10TIN) giải KK môn Tin
 131. Nguyễn Thị Huyền Linh (10TIN) giải KK môn Tin
 132. Trần Thị Mỹ Linh (10TIN) giải KK môn Tin
 133. Lê Đức Lộc (10TIN) giải Ba môn Tin
 134. Nguyễn Trần Khánh Luân (10TIN) giải Ba môn Tin
 135. Lê Nguyễn Tấn Phát (10TIN) giải Ba môn Tin
 136. Trần Nhật Vĩ (10TIN) giải KK môn Tin
 137. Trương Đặng Ngọc Diệp (10VAN) giải KK môn Sử
 138. Đặng Thị Mỹ Duyên (10VAN) giải Ba môn Sử
 139. Nguyễn Thùy Dương (10VAN) giải Ba môn Sử
 140. Nguyễn Kiều Giang (11LY) giải Ba môn Sử
 141. Phan Thị Thu Hà (11VAN) giải KK môn Sử
 142. Nguyễn Thị Mỹ Hậu (10ANH) giải Ba môn Sử
 143. Lê Thị Thu Hiền (11A) giải KK môn Sử
 144. Đặng Bích Nguyệt (10A) giải Nhì môn Sử
 145. Lâm Cao Nhung (11A) giải Ba môn Sử
 146. Lê Như Quỳnh (10VAN) giải KK môn Sử
 147. Tô Thanh Tùng (10LY) giải KK môn Sử
 148. Nguyễn Thị Thanh Thủy (10VAN) giải Nhì môn Sử
 149. Nguyễn Trúc Huyền Trân (10VAN) giải KK môn Sử
 150. Phạm Nguyễn Thanh Văn (10LY) giải KK môn Sử
 151. Nguyễn Trần Bảo Hưng (11LY) giải KK môn Địa
 152. Phan Thị Diễm Kiều (10A) giải KK môn Địa
 153. Lê Thị Kiều My (10A) giải KK môn Địa
 154. Đặng Trúc Mỹ (11VAN) giải KK môn Địa
 155. Huỳnh Như Ngọc (11VAN) giải KK môn Địa
 156. Đặng Ngọc Minh Nguyệt (11VAN) giải KK môn Địa
 157. Võ Quốc Quang (10VAN) giải Ba môn Địa
 158. Huỳnh Đăng Tuấn (10A) giải Ba môn Địa
 159. Lê Thị Ánh Thuận (10VAN) giải KK môn Địa
 160. Trương Thị Anh Thư (10SINH) giải KK môn Địa
 161. Trần Nhật Uyên (10A) giải KK môn Địa
 162. Nguyễn Tường Vi (10A) giải KK môn Địa
 Tags: hsg

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về trường

1. Quy mô: Trường THPT chuyên Chu Văn An được thành lập theo Quyết định số 4737/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 8 lớp. Trong đó, có 07 lớp chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Toán - Tin, Văn, Tiếng Anh) và 01 lớp không chuyên. Đến năm...

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn học thêm ở đâu?

Thống kê
 • Đang truy cập91
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm90
 • Hôm nay24,974
 • Tháng hiện tại540,934
 • Tổng lượt truy cập18,121,602
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây