Kết quả kì thi chọn HSG lớp 12 cấp trường năm học 2020-2021

Thứ bảy - 19/09/2020 10:23
Kì thi chọn HSG lớp 12 cấp trường năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 16/9/2020. Tổng số học sinh tham dự là 181 và đã có 146 học sinh đạt giải.
Danh sách học sinh đạt giải
Trần Nguyễn Trúc Duyên (12ANH) giải KK môn Tiếng Anh thptccva.edu.vn
Lê Vũ Ngọc Giang (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Trần Lê Phương Hoài (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Gia Huy (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Phạm Đoàn Minh Khang (12ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Võ Minh Luyện (12ANH) giải KK môn Tiếng Anh
La Thị Như Muội (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh thptccva.edu.vn
Huỳnh Vũ Tuyết Ngân (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Trần Thảo Ngân (12ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Nguyễn Trần Bảo Ngọc (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Lê Hồng Phúc (12ANH) giải Nhì môn Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng (12ANH) giải KK môn Tiếng Anh thptccva.edu.vn
Trịnh Ngọc Minh Quân (11ANH) giải Nhì môn Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tâm (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Lê Hạnh Ngân Thanh (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Nguyễn Vũ Phượng Thảo (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Huỳnh Thị Thắm (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Huỳnh Nguyễn Nhật Trà (12ANH) giải KK môn Tiếng Anh thptccva.edu.vn
Huỳnh Lê Phương Uyên (10ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tường Vi (11ANH) giải Ba môn Tiếng Anh
Phùng Đình Ý (11ANH) giải KK môn Tiếng Anh
Hoàng Thế Anh (12TIN) giải Nhì môn Tin thptccva.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11TIN) giải Nhì môn Tin
Trần Nguyễn Quốc Bảo (11TIN) giải KK môn Tin
Nguyễn Ngọc Chiến (12TIN) giải Ba môn Tin
Nguyễn Đình Anh Hào (11TIN) giải Ba môn Tin
Tô Nguyên Khoa (10TIN) giải KK môn Tin thptccva.edu.vn
Phan Nguyễn Diệu Linh (10TIN) giải KK môn Tin
Nguyễn Thị Huyền Linh (11TIN) giải KK môn Tin
Trần Thị Mỹ Linh (11TIN) giải KK môn Tin
Lê Đức Lộc (11TIN) giải Ba môn Tin thptccva.edu.vn
Nguyễn Trần Khánh Luân (11TIN) giải KK môn Tin
Trần Ngọc Nhơn (10A) giải KK môn Tin
Lê Nguyễn Tấn Phát (11TIN) giải Ba môn Tin
Trần Vũ Quang Thái (12TIN) giải KK môn Tin
Nguyễn Ngọc Thẩm (12TIN) giải Ba môn Tin
Phan Thị Quý Thịnh (10TIN) giải KK môn Tin
Trần Nhật Vĩ (11TIN) giải Ba môn Tin thptccva.edu.vn
Nguyễn Thị Trúc Vy (12TIN) giải Ba môn Tin
Đỗ Văn An (11SINH) giải KK môn Sinh
Võ Thị Tuyết Băng (11LY) giải Ba môn Lý
Trà Trần Quý Bình (12TOAN) giải Nhì môn Toán
Nguyễn Thành Chiến (11LY) giải Ba môn Lý
Đặng Thị Mỹ Duyên (11VAN) giải KK môn Sử
Nguyễn Thùy Dương (11VAN) giải KK môn Sử
Đoàn Thái Đảm (12HOA) giải Ba môn Hóa thptccva.edu.vn
Phạm Nguyễn Tất Đạt (11TOAN) giải KK môn Toán
Hồ Tiến Đạt (11LY) giải KK môn Lý thptccva.edu.vn
Trương Công Đạt (11LY) giải KK môn Lý
Nguyễn Quốc Đạt (12TOAN) giải Ba môn Toán
Nguyễn Thu Đông (11HOA) giải KK môn Hóa
Nguyễn Kiều Giang (12LY) giải KK môn Sử
Đỗ Thị Hoàng Hạc (11VAN) giải KK môn Văn
Đỗ Thanh Hải (11LY) giải Ba môn Lý thptccva.edu.vn
Nguyễn Đức Hào (11LY) giải KK môn Lý
Nguyễn Nhật Hân (12HOA) giải Nhì môn Hóa
Trương Tấn Hậu (11HOA) giải KK môn Hóa
Nguyễn Thị Mỹ Hậu (11ANH) giải Ba môn Sử
Lê Thị Thu Hiền (12A) giải KK môn Sử
Đỗ Phú Hiến (11HOA) giải KK môn Hóa
Trương Hồng Hoa (11VAN) giải KK môn Văn
Lê Phạm Mỹ Hồng (12VAN) giải KK môn Văn
Đặng Lê Anh Huân (11TOAN) giải KK môn Toán
Đặng Trung Huy (11TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Trần Thanh Huyền (11TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Trần Bảo Hưng (12LY) giải KK môn Địa
Nguyễn Thị Bích Hường (12LY) giải Ba môn Lý
Phan Trung Kiên (12LY) giải KK môn Lý thptccva.edu.vn
Huỳnh Anh Kiệt (11LY) giải KK môn Lý
Phan Thị Diễm Kiều (11A) giải KK môn Địa
Bùi Thị Thúy Kiều (12SINH) giải KK môn Sinh
Phan Ngọc Trúc Khanh (11HOA) giải Ba môn Hóa
Lê Nguyên Khuê (12A) giải Nhất môn Địa
Phạm Gia Khuyến (12LY) giải Nhất môn Lý
Nguyễn Thị Thu Lan (11TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Phạm Mỹ Liên (11VAN) giải KK môn Văn
Nguyễn Phan Diệu Linh (11SINH) giải KK môn Sinh
Đỗ Ngọc Linh (11VAN) giải Ba môn Văn thptccva.edu.vn
Võ Thị Mỹ Lợi (11VAN) giải KK môn Văn
Lê Thị Mỹ Lợi (12VAN) giải Ba môn Văn
Đào Thị Xuân Mai (12HOA) giải Ba môn Hóa
Lưu Đào Tiểu My (11SINH) giải KK môn Sinh
Sử Thị Trà My (12SINH) giải Ba môn Sinh
Đặng Trúc Mỹ (12VAN) giải KK môn Địa
Ngô Thị Lê Na (11LY) giải Nhì môn Lý thptccva.edu.vn
Trương Hoài Nam (11LY) giải Ba môn Lý
Nguyễn Hoài Nam (11HOA) giải KK môn Hóa
Trần Tôn Nữ (11VAN) giải KK môn Văn
Trần Thị Thu Ngân (12LY) giải Ba môn Lý
Nguyễn Thị Như Ngọc (12VAN) giải Nhì môn Văn
Đặng Bích Nguyệt (11A) giải Ba môn Sử
Đặng Ngọc Minh Nguyệt (12VAN) giải KK môn Địa
Phạm Võ Tú Nhi (11SINH) giải KK môn Sinh
Lê Yến Nhi (12VAN) giải KK môn Văn thptccva.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung (12VAN) giải KK môn Văn
Lâm Cao Nhung (12A) giải Ba môn Sử
Đặng Tấn Phát (11TOAN) giải KK môn Toán
Đặng Hữu Phát (11HOA) giải KK môn Hóa
Nguyễn Ngọc Phú (12TOAN) giải KK môn Toán
Huỳnh Nguyên Phúc (12TOAN) giải Nhì môn Toán
Trần Bảo Phúc (12TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Hoàng Phụng (12HOA) giải Nhất môn Hóa
Lê Hồng Phước (12HOA) giải KK môn Hóa
Huỳnh Mai Phương (11SINH) giải Ba môn Sinh
Thái Thị Bích Phương (12LY) giải Nhì môn Lý
Nguyễn Đinh Thiện Quang (11TOAN) giải Ba môn Toán
Võ Văn Quí (11HOA) giải KK môn Hóa thptccva.edu.vn
Ngô Trúc Quyên (12TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Hà Sương (11SINH) giải KK môn Sinh
Đặng Vũ Tài (11VAN) giải Ba môn Văn
Trần Đình Tâm (12LY) giải Nhì môn Lý
Nguyễn Nhật Tín (11HOA) giải KK môn Hóa
Nguyễn Minh Toàn (11LY) giải KK môn Lý
Phan Anh Tú (11LY) giải KK môn Lý thptccva.edu.vn
Đặng Tuệ Tú (11SINH) giải KK môn Sinh
Huỳnh Đăng Tuấn (11A) giải Ba môn Địa
Tô Thanh Tùng (11LY) giải KK môn Sử
Đỗ Thị Ánh Tuyết (11SINH) giải Ba môn Sinh
Nguyễn Dương Thắng (11HOA) giải KK môn Hóa
Đặng Ngọc Thiên (11LY) giải KK môn Lý
Nguyễn Vũ Thịnh (12HOA) giải KK môn Hóa
Bùi Châu Thống (11LY) giải Ba môn Lý thptccva.edu.vn
Võ Hồ Hồng Thơ (12SINH) giải Nhì môn Sinh
Lê Thị Ánh Thuận (11VAN) giải Nhì môn Địa
Nguyễn Thị Ngọc Thùy (11LY) giải KK môn Lý
Nguyễn Thị Thanh Thủy (11VAN) giải KK môn Sử
Trần Thị Thanh Thủy (12SINH) giải Ba môn Địa
Đinh Thị Thu Trang (11SINH) giải Ba môn Sinh
Nguyễn Cao Trí (11LY) giải KK môn Lý
Nguyễn Phan Thúy Triều (12SINH) giải Ba môn Sinh
Nguyễn Đức Trọng (11TOAN) giải KK môn Toán
Phạm Thị Thanh Trúc (12VAN) giải Ba môn Văn
Phan Trương Thành Trung (11LY) giải Ba môn Lý
Trương Thành Trung (12VAN) giải Nhì môn Văn
Nguyễn Văn Trực (11HOA) giải KK môn Hóa
Trần Nhật Uyên (11A) giải KK môn Địa thptccva.edu.vn
Đỗ Phương Uyên (12LY) giải Ba môn Lý
Phạm Nguyễn Thanh Văn (11LY) giải KK môn Sử
Nguyễn Tường Vi (11A) giải Ba môn Địa
Đặng Hoài Việt (11TOAN) giải Ba môn Toán
Lê Anh Vinh (11TOAN) giải KK môn Toán
Đinh Xuân Vinh (12HOA) giải KK môn Hóa
Phan Thị Hà Vy (11TOAN) giải KK môn Toán
Nguyễn Khả Vy (11VAN) giải KK môn Văn
Hà Thị Như Ý (11VAN) giải Ba môn Văn
Đỗ Bảo Trân (12SINH) giải KK môn Sinh

 
 Tags: hsg

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành tích năm học 2018-2019

Số thí sinh trúng tuyển vào lớp 10: 183 Thi HSG cấp tỉnh lớp 12 (ngày 22/10/2018): 38 giải gồm 7 Nhì, 8 Ba, 23 KK . Thi HSG cấp quốc gia (8/1/2019): 1 giải KK. Thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh (1/2019): 2 Nhất, 4 Ba (2 dự án chọn thi QG) Thi KHKT dành cho HS trung học...

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn học thêm ở đâu?

Thống kê
  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay24,974
  • Tháng hiện tại541,379
  • Tổng lượt truy cập18,122,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây