Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp trường

Chủ nhật - 10/02/2019 01:48
Kết quả thi chọn HSG lớp 11 cấp trường năm học 2018-2019 đã được tổ chức vào ngày 10/1/2019.
Theo đó, có 7 giải Nhất, 30 giải Nhì, 47 giải Ba và 80 giải KK.
Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp trường
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
ĐỖ THỊ KIM  CHI (11 ANH): Giải Ba môn ANH
TRẦN NGUYỄN TRÚC DUYÊN (10 ANH): Giải KK môn ANH
NGUYỄN BẢO DUYÊN (10 A): Giải KK môn ANH
NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC (10 ANH): Giải KK môn ANH
NGUYỄN THẢO GIANG (10 ANH): Giải KK môn ANH
MAI THANH HÀ (10 ANH): Giải KK môn ANH
PHẠM ĐINH GIA HOÀNG (10 ANH): Giải Ba môn ANH
TRƯƠNG VƯƠNG KIM HỒNG (11 ANH): Giải KK môn ANH
PHẠM ĐOÀN MINH KHANG (10 ANH): Giải Nhì môn ANH
VÕ MINH LUYỆN (10 ANH): Giải KK môn ANH
TRẦN THỤY MỸ (11 ANH): Giải KK môn ANH
TRẦN THẢO NGÂN (10 ANH): Giải Nhì môn ANH
TRẦN THỊ ÁNH  NGỌC (11 ANH): Giải KK môn ANH
LÊ HỒNG PHÚC (10 ANH): Giải Nhì môn ANH
PHAN THỊ LAN PHƯƠNG (11 ANH): Giải KK môn ANH
TRẦN LAN  PHƯƠNG (11 ANH): Giải KK môn ANH
NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG (10 ANH): Giải Ba môn ANH
LÊ GIA QUYÊN (10 ANH): Giải Nhì môn ANH
NGUYỄN NGỌC TỐ QUYÊN (11 ANH): Giải Ba môn ANH
NGUYỄN THỊ  QUYÊN (11 ANH): Giải Nhất môn ANH
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT (10 ANH): Giải KK môn ANH
NGUYỄN LÊ  THƯ (11 ANH): Giải Ba môn ANH
HUỲNH NGUYỄN NHẬT TRÀ (10 ANH): Giải KK môn ANH
BA HOÀNG TRÂM (11 ANH): Giải KK môn ANH
TRẦN THỊ KIỀU TRINH (11 ANH): Giải KK môn ANH
HOÀNG THẾ ANH (10 TIN): Giải Ba môn TIN
NGUYỄN NGỌC CHIẾN (10 TIN): Giải Nhì môn TIN
TRƯƠNG THÚY HẰNG (10 TIN): Giải KK môn TIN
PHAN SĨ  HOÀNG (11 TIN): Giải Nhì môn TIN
NGUYỄN HUỲNH QUÝ KIM (10 TIN): Giải KK môn TIN
NGUYỄN VŨ  KHÔI (11 TIN): Giải Ba môn TIN
VÕ LÂM NHƯ (11 TIN): Giải Ba môn TIN
NGUYỄN TRẦN  TIẾN (11 TIN): Giải Nhất môn TIN
NGUYỄN SONG TOÀN (10 TIN): Giải Nhất môn TIN
NGUYỄN MINH  TOÀN (11 TIN): Giải KK môn TIN
TRẦN VŨ QUANG THÁI (10 TIN): Giải Ba môn TIN
NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM (10 TIN): Giải KK môn TIN
NGUYỄN NGỌC THẨM (10 TIN): Giải Ba môn TIN
BA THỊ BÍCH VÂN (10 TIN): Giải KK môn TIN
TRẦN THỊ BÍCH VÂN (10 TIN): Giải KK môn TIN
NGUYỄN GIA  VƯƠNG (11 TOÁN): Giải Nhì môn TIN
NGUYỄN THỊ TRÚC  VY (10 TIN): Giải Nhất môn TIN
NGUYỄN PHÙNG MINH ANH (10 HÓA): Giải Ba môn SỬ
NGUYỄN LÊ BẢO ÁNH (11 ANH): Giải Ba môn ĐỊA
TRÀ TRẦN QUÝ BÌNH (10 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
NGUYỄN THỊ BÍCH CẨM (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
PHẠM ĐỨC CƯỜNG (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
HUỲNH THỊ LINH CHI (11 SINH): Giải KK môn SINH
PHAN THỊ BÍCH DÂNG (11 LÝ): Giải Ba môn LÝ
TRẦN THỊ HOÀNG DIỄM (11 SINH): Giải Nhì môn SINH
HỒ LÊ THỦY DIỆU (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
NGUYỄN THÙY DUNG (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
ĐẶNG THỊ MỸ DUNG (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
NGUYỄN THỊ THÙY  DUNG (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
TRẦN ANH  DUY (10 LÝ): Giải Ba môn LÝ
LÊ THỊ BĂNG DUYÊN (10 HÓA): Giải Ba môn SỬ
NGUYỄN THÀNH ĐA (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
ĐOÀN THÁI ĐẢM (10 HÓA): Giải Nhì môn HÓA
NGUYỄN QUỐC ĐẠT (10 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
NGÔ HÀ ĐĂNG (10 HÓA): Giải KK môn HÓA
BÙI THỊ HOÀNG GIANG (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
NGUYỄN THỊ THÙY GIANG (11 SINH): Giải KK môn SINH
NGUYỄN KIỀU GIANG (10 LÝ): Giải Ba môn SỬ
NGUYỄN XUÂN NGUYỆT HÀ (10 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
NGUYỄN THANH HÀ (11 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
PHAN THỊ THU  HÀ (10 VĂN): Giải Ba môn SỬ
NGUYỄN NHẤT HÀNH (11 VĂN): Giải Ba môn VĂN
LÊ THỊ THÚY HẰNG (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
NGUYỄN NHẬT HÂN (10 HÓA): Giải KK môn HÓA
PHẠM THỊ  HIẾU (11 SINH): Giải Ba môn SINH
DIỆP KHẢI HOÀN (11 LÝ): Giải Ba môn LÝ
LÊ PHẠM MỸ HỒNG (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
BÙI TRẦN HUÂN (11 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
TRẦN QUANG HUY (11 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN (10 VĂN): Giải Nhì môn SỬ
NGUYỄN TRẦN BẢO HƯNG (10 LÝ): Giải KK môn LÝ
NGUYỄN BÁ  HƯNG (11 LÝ): Giải Nhì môn LÝ
NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG (10 LÝ): Giải KK môn LÝ
PHAN TRUNG KIÊN (10 LÝ): Giải Ba môn LÝ
BÙI THỊ THÚY KIỀU (10 SINH): Giải KK môn SINH
NGUYỄN HOÀNG KIM (11 A): Giải Ba môn ĐỊA
PHẠM GIA KHUYẾN (10 LÝ): Giải Ba môn LÝ
NGUYỄN THỊ QUÝ LÊ (11 VĂN): Giải Nhì môn VĂN
ĐỖ THỊ QUANG LINH (10 SINH): Giải Ba môn SINH
LÊ THỊ MỸ LỢI (10 VĂN): Giải Nhì môn VĂN
ĐÀO THỊ XUÂN MAI (10 HÓA): Giải KK môn HÓA
HÀ MY (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
SỬ THỊ TRÀ MY (10 SINH): Giải KK môn SINH
LÊ NGUYỄN TRÀ MY (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
NGUYỄN THỊ  MY (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
TRẦN THỊ NGỌC MY (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
ĐẶNG TRÚC MỸ (10 VĂN): Giải KK môn ĐỊA
TRẦN THỊ THU NGÂN (10 LÝ): Giải KK môn LÝ
ĐỖ THỊ THANH NGÂN (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC (10 VĂN): Giải Ba môn VĂN
NGUYỄN HOÀNG NGỌC (10 VĂN): Giải Ba môn SỬ
HUỲNH NHƯ NGỌC (10 VĂN): Giải KK môn ĐỊA
CAO NGUYỄN THẢO  NGUYÊN (11 SINH): Giải KK môn SINH
TRẦN HẠNH NGUYÊN (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
ĐẶNG THỊ HOÀI  NGUYÊN (11 A): Giải Ba môn SỬ
ĐẶNG NGỌC MINH NGUYỆT (10 VĂN): Giải Ba môn ĐỊA
PHAN VĂN  NHÃ (11 LÝ): Giải Ba môn LÝ
HỒ TRỌNG NHÂN (11 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
NGUYỄN THỊ KIM NHI (11 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
NGUYỄN THỊ YẾN NHI (10 HÓA): Giải KK môn HÓA
TRẦN THỊ YẾN NHI (10 SINH): Giải KK môn SINH
LÊ YẾN NHI (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
ĐẶNG GIANG NHI (10 VĂN): Giải KK môn SỬ
NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG (10 VĂN): Giải KK môn VĂN
LÂM CAO NHUNG (10 A): Giải Nhì môn SỬ
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (11 A): Giải Ba môn SỬ
NGUYỄN NGỌC PHÚ (10 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
HUỲNH NGUYÊN PHÚC (10 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
TRẦN BẢO PHÚC (10 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
NGUYỄN PHAN QUANG PHÚC (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
NGUYỄN HOÀNG PHỤNG (10 HÓA): Giải KK môn HÓA
LÊ HỒNG PHƯỚC (10 HÓA): Giải Ba môn HÓA
THÁI THỊ BÍCH  PHƯƠNG (10 LÝ): Giải Nhì môn LÝ
HUỲNH MINH QUANG (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
NGÔ TRÚC QUYÊN (10 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
TRẦN ĐỨC DIỄM QUỲNH (11 SINH): Giải KK môn SINH
VÕ THỊ NHƯ  QUỲNH (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
NGUYỄN CAO SƠN (10 LÝ): Giải KK môn LÝ
TRẦN ĐÌNH TÂM (10 LÝ): Giải Nhì môn LÝ
NGUYỄN MINH  TÂM (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
LÊ TÂM TUỆ (11 SINH): Giải Nhì môn SINH
TRẦN THỊ THANH TUYỀN (11 SINH): Giải Ba môn SINH
TRẦN CHÍ  THÀNH (11 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO (11 HÓA): Giải Nhất môn HÓA
TRẦN THỊ THU  THẢO (11 SINH): Giải Nhì môn SINH
NGUYỄN THỊ THU THẢO (11 VĂN): Giải Nhì môn VĂN
HUỲNH QUANG THẮNG (11 SINH): Giải KK môn SINH
HUỲNH TẤN  THỊNH (11 LÝ): Giải KK môn LÝ
NGUYỄN VŨ THỊNH (10 HÓA): Giải Ba môn HÓA
DƯƠNG GIA THỊNH (10 HÓA): Giải KK môn SỬ
VÕ HỒ HỒNG THƠ (10 SINH): Giải KK môn SINH
TRẦN THỊ KIM THÙY (11 TOÁN): Giải Nhì môn TOÁN
NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (11 TOÁN): Giải Nhất môn TOÁN
NGUYỄN THỊ THÂN THƯƠNG (11 VĂN): Giải Ba môn VĂN
NGÔ GIA THƯỞNG (11 TOÁN): Giải Ba môn TOÁN
ĐẶNG NGUYỄN THÙY TRANG (11 SINH): Giải Nhì môn SINH
NGUYỄN THÙY  TRANG (11 SINH): Giải Ba môn SINH
ĐẶNG HỒNG TRÂM (11 SINH): Giải Nhất môn SINH
ĐỖ BẢO TRÂN (10 SINH): Giải Ba môn SINH
NGUYỄN PHAN THÚY TRIỀU (10 SINH): Giải Ba môn SINH
LÊ THỊ THỦY TRIỀU (10 VĂN): Giải KK môn ĐỊA
NGUYỄN THỊ TỐ  TRINH (11 VĂN): Giải Ba môn VĂN
NGÔ KHÁNH  TRÚC (11 HÓA): Giải KK môn HÓA
PHẠM THỊ THANH TRÚC (10 VĂN): Giải Ba môn VĂN
TRƯƠNG THÀNH TRUNG (10 VĂN): Giải Ba môn VĂN
NGÔ QUANG TRƯỜNG (11 A): Giải Nhì môn ĐỊA
TRƯƠNG GIA NHÃ UYÊN (10 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
ĐỖ PHƯƠNG UYÊN (10 LÝ): Giải KK môn LÝ
VÕ HOÀNG HOA VIÊN (10 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
LÊ THANH  VIỆT (11 TOÁN): Giải KK môn TOÁN
ĐINH XUÂN VINH (10 HÓA): Giải Ba môn HÓA
ĐẶNG QUANG  VINH (11 HÓA): Giải Ba môn HÓA
ĐOÀN THẾ VŨ (10 TOÁN): Giải Ba môn TOÁN
NGUYỄN PHƯƠNG VŨ (10 SINH): Giải KK môn SINH
BÙI NGUYỄN YẾN  VY (10 HÓA): Giải Ba môn HÓA
VŨ KHÁNH  VY (10 SINH): Giải Ba môn SINH
BÙI THỊ TRÚC VY (11 VĂN): Giải KK môn VĂN
THÂN THỊ ÁI  VY (11 A): Giải Nhì môn SỬ
CHẾ LÊ TƯỜNG VY (11 ANH): Giải Ba môn SỬ

Kết quả chi tiết
 Tags: hsg

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bảng vàng

Năm học 2019-2020: Huỳnh Nguyên Phúc (11TOAN) - Giải Ba môn Toán Phạm Gia Khuyến (11LY) - Giải Ba môn Vật Lí Dương Gia Huy (12HOA) - Giải Ba môn Hóa Học Lê Thị Mỹ Lợi (11VAN) - Giải Ba môn Ngữ Văn Nguyễn Phùng Minh Anh (11HOA) - Giải Ba môn Lịch Sử Ngô Trúc Quyên (11TOAN) - Giải KK môn...

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn ở trọ ở đâu?

Thống kê
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay24,974
  • Tháng hiện tại541,918
  • Tổng lượt truy cập18,122,586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây