Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Nhà trường

Thứ tư - 01/05/2019 23:21
1. Điều kiện dự tuyển 
- Độ tuổi: 
+ Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. 
+ Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên; 
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên. 
- Địa bàn tuyển sinh theo đề án phân vùng tuyển sinh vào các trường THPT chuyên đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể trường THPT chuyên Chu Văn An tuyển sinh trên các địa bàn huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão. 
2. Đăng ký dự tuyển 
Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An phải đăng ký và nộp hồ sơ dự thi tại trường (theo địa bàn tuyển sinh). 
Lưu ý: Trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh vào trường THPT chuyên Chu Văn An có các thông tin về nguyện vọng tiếp tục dự tuyển vào các trường THPT công lập theo vùng tuyển sinh (dùng trong trường hợp không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An). 
Nguyện vọng 1: Học sinh ghi tên trường THPT công lập theo vùng tuyển sinh mà học sinh có nguyện vọng học nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên. 
Nguyện vọng 2: Chỉ dành cho học sinh có chung địa bàn tuyển sinh của trường THPT Hoài Ân và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (ví dụ: Nguyện vọng 1 ghi trường THPT Hoài Ân và Nguyện vọng 2 ghi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm). 
Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An, Hội đồng tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập để xét tuyến. Việc xét tuyển được thực hiện như những thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp vào trường THPT công lập đó, không có sự chênh lệch điểm chuẩn giữa những thí sinh này. 
3. Phương thức tuyển sinh 
a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự thi tuyển theo quy định. 
b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1. 
4. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự thi bao gồm: 
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định); 
- Bản chính học bạ cấp THCS; 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp (bản chính); 
- Giấy xác nhận kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS) do cơ quan thẩm quyền cấp (nếu có); 
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (dùng để xét tuyển vào các trường THPT công lập); 
- Tóm tắt lý lịch; 
- 03 ảnh 3x4cm (kiểu ảnh CMND); 
5. Phát hành và thu nhận hồ sơ 
- Trường THPT chuyên Chu Văn An phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh từ ngày 24/5/2019 đến 11 giờ 30 ngày 31/5/2019. 
Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Trường THPT chuyên Chu Văn An khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. 
- Hiệu trưởng nhà trường tổ chức sơ tuyển vòng 1 để chọn thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2. Nhà trường tiến hành sơ tuyển cùng thời điểm thu nhận hồ sơ của thí sinh; những học sinh không đạt yêu cầu sơ tuyển vòng 1, trường trả lại ngay hồ sơ cho các em để học sinh nộp vào các trường THPT công lập. 
6. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Năm học 2019 - 2020 nhà trường tuyển sinh: 
- 07 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Lí, chuyên Hóa, chuyên Sinh, chuyên Toán-Tin, chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh), mỗi lớp chuyên tối đa 35 học sinh/lớp. 
- Các lớp không chuyên: số học sinh các lớp không chuyên bằng 20% tổng số học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên . 

7. Sơ tuyển (vòng 1) 
* Căn cứ vào các tiêu chí sau: 
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS). Điểm tối đa: 40 điểm; 
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS. Điểm tối đa: 40 điểm; 
- Kết quả tốt nghiệp THCS. Điểm tối đa: 20 điểm. 
* Cơ cấu điểm sơ tuyển: 
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS). 
+ Giải quốc gia, khu vực do Bộ GD&ĐT tổ chức (Khoa học kỹ thuật, UPU, Tin học trẻ); Đạt giải các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh: 
Giải nhất 40 điểm; Giải nhì 30 điểm;  Giải ba 20 điểm; Giải khuyến khích 10 điểm. 
+ Đạt giải cấp tỉnh những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên (Tin học trẻ không chuyên, viết thư quốc tế UPU, khoa học kỹ thuật) 
Giải nhất 20 điểm; Giải nhì 15 điểm; Giải ba 10 điểm; Giải khuyến khích 5 điểm. 
+ Lưu ý: 
a) Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như sau: 
Tin học trẻ không chuyên > Toán – Tin 
Viết thư quốc tế UPU > Ngữ văn 
Khoa học kỹ thuật > Tương ứng với các môn văn hóa. 
b) Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. Riêng học sinh dự thi vào chuyên Toán-Tin được tính điểm đối với giải môn Toán hoặc Tin học. 
c) Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. 
d) Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở các mục trên thì chỉ lấy điểm của một giải cao nhất. 
- Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS 
+ Bốn năm giỏi: 40 điểm; 
+ Ba năm giỏi: 30 điểm;
+ Hai năm giỏi: 20 điểm; 
+ Một năm giỏi 10 điểm; 
* Năm lớp 9 đạt học lực giỏi thì được cộng thêm 5 điểm. (Tối đa lấy 40 điểm)
- Xếp loại tốt nghiệp THCS:
+ Loại giỏi: 20 điểm;  Loại khá: 10 điểm. 
* Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được tham dự thi tuyển vòng 2: 
- Đạt từ 30 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh; 
- Đạt từ 25 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Sinh học, Toán - Tin, Ngữ văn. 
8. Thi tuyển (vòng 2) 
* Môn thi, nội dung thi, lịch thi và thời gian làm bài, điểm bài thi: 
- Môn thi: 
+ Học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
+ Dự thi 01 môn chuyên tương ứng lớp chuyên đăng ký trong hồ sơ dự thi. Cụ thể như sau: 
Chuyên Ngữ văn: thi Ngữ văn (chuyên) 
Chuyên Tiếng Anh: thi Tiếng Anh (chuyên, bao gồm phần thi Viết và thi Nghe) 
Chuyên Toán: thi Toán (chuyên Toán) 
Chuyên Toán - Tin: thi Toán (chuyên Toán-Tin) 
Chuyên Vật lí: thi Vật lí (chuyên) 
Chuyên Hóa học: thi Hóa học (chuyên) 
Chuyên Sinh học: thi Sinh học (chuyên) 
- Nội dung thi trong chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9. 

* Ngày thi  
* Ngày 5/6/2019:
Sáng: Ngữ văn,  120 phút (7g25)
Chiều: Tiếng Anh, 60 phút (14g10) 
* Ngày 6/6/2019 
Sáng: Toán 120 phút (7g25)
Chiều: Môn chuyên 150 phút (14 giờ 10) 
- Điểm bài thi:  Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng bài/câu trong bài thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25. 

9. Xét tuyển 
Việc xét tuyển tiến hành theo 02 giai đoạn: 
a) Giai đoạn 1: Tuyển sinh cho các trường THPT chuyên trước:
- Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm. Những thí sinh nào thỏa các điều kiện trên mới được tính Điểm xét tuyến. 
+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính như sau: 
ĐXTC = Tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh + Điểm bài thi môn chuyên x 2. 
+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên được tính như sau: ĐXTKC = Tổng điểm 4 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, môn chuyên 
- Cách xét tuyển: 
Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển sinh cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn, có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. 
Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ điển cao xuống thấp để tuyển học sinh cho lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn có điểm sơ tuyến cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. 
b) Giai đoạn 2: Tuyển sinh cho các trường THPT công lập 
Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập để tuyển. 
- Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều đạt trên 0,0 điểm. Những thí sinh nào đủ các điều kiện trên mới được tính điểm xét tuyển. 
- Điểm xét tuyển được tính như sau: 
ĐXT = (Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Toán) x 2 + Điểm bài thi Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có). 

Chi tiết
 Tags: vao10

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay22,279
  • Tháng hiện tại411,634
  • Tổng lượt truy cập17,992,302
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây