Kế hoạch dạy học trực tuyến từ 20/4/2020 đến 25/4/2020

Thứ bảy - 18/04/2020 11:20
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020TỪ 20/4/2020 ĐẾN 25/4/2020(Kèm theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
hoc truc tuyen
hoc truc tuyen
Lịch dạy:
Ngày Khối Giờ Môn Tên bài Giáo viên dạy, lớp dạy Thời lượng Hình thức dạy Phần mềm sử dụng
Thứ 2
20/4
10 7:30 TOÁN Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai -Duy Thủy: 10Lý, 10V, 10Anh
-Quyên: 10H, 10Si
2 tiết Trực tuyến Teamlink
10 9:30 TOÁN Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai Quyên: 10Ti, 10A 2 tiết Trực tuyến Teamlink
 
10 14:30       Tuyền hình VTV7
11 7:30 TOÁN Giới hạn của hàm số Nhiệm: 11A, 11Anh
 
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 9:30 TOÁN Giới hạn của hàm số Quang: 11Li
Nhiệm: 11H, 11V
Tân: 11Si, 11Ti
2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 9:30 TOÁN, SỬ, LÝ       Truyền hình VTV7
14:30 TOÁN Ôn tập tích phân Vũ: 12Si, 12V, 12Ti
Vương: 12Anh, 12H
2 tiết Trực tuyến Teamlink
 
12 16:30 TOÁN Ôn tập tích phân Vương: 12L, 12A 2 tiết Trực tuyến Teamlink
Thứ 3
21/4
10 7:30 VẬT LÝ Các định luật chất khí
- Quá trình đẳng tích.
- Quá trình đẳng áp
- Phương trình trạng thái khí lý tưởng
Trần Đoàn Trang
10 Văn +10 Tin
2 tiết Trực tuyến Teamlink10
9:30 VẬT LÝ Các định luật chất khí
- Quá trình đẳng tích.
- Quá trình đẳng áp
- Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Trần Đoàn Trang
10 Anh + 10 Sinh
2 tiết Trực tuyến Teamlink
10 15:30 VẬT LÝ Các định luật chất khí
- Quá trình đẳng tích.
- Quá trình đẳng áp
- Phương trình trạng thái khí lý tưởng
Trần Đoàn Trang
10A
2 tiết Trực tuyến Teamlink
10 14:30 ANH       Truyền hình VTV7
10 8:00 VẬT LÝ - Phương trình trạng thái khí lý tưởng Đỗ Thiện Lành
10 Toán+ 10 Hóa
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 7:30 VẬT LÝ 1. Khúc xạ ánh sáng.
2. Phản xạ toàn phần.

 
Bùi Xuân Dương
11 Toán
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 9:30 VẬT LÝ 1. Khúc xạ ánh sáng.
2. Phản xạ toàn phần.

 
Bùi Xuân Dương
11 Hóa + 11 A
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 14:30 VẬT LÝ 1. Khúc xạ ánh sáng.
2. Phản xạ toàn phần.

 
Bùi Xuân Dương
11 Anh + 11 Tin
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 16:30 VẬT LÝ 1. Khúc xạ ánh sáng.
2. Phản xạ toàn phần.

 
Bùi Xuân Dương
11 Sinh + 11 Văn
2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 9:30 VĂN, ĐỊA       Truyền hình VTV7
7:30 – 9:00
 
VẬT LÝ Hiện tượng quang điện- Thuyết lượng tử ánh sáng. Nguyễn Ngọc Cảnh- 12 Toán 2 tiết Trực tuyến Teamlink
  12 15:00 VẬT LÝ Hiện tượng quang điện- Thuyết lượng tử ánh sáng. Nguyễn Ngọc Cảnh – 12 Anh + 12 Tin 2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 14:30 VẬT LÝ Cấu tạo hạt nhân Nguyễn Phước Bình – 12 Văn + 12 sinh 2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 16:00 VẬT LÝ Ôn tập chương Dao động điện từ Nguyễn Phước Bình – 12 Hóa + 12 A 2 tiết Trực tuyến Teamlink
Thứ 4
22/4
10 7:30 HÓA HỌC Oxi - ozon  10L, 10Si, 10Ti: Thầy Thắng
10T + 10Anh:  Cô Trâm
1 tiết Trực tuyến Teamlink
10 9:30 HÓA HỌC Oxi - ozon 10Văn +10A: Cô Trâm 1 tiết Trực tuyến Teamlink
10 14:30 HÓA       Truyền hình VTV7
11 9:30 HÓA HỌC Benzen và ankylbenzen 11Anh+11A: Thầy Linh
11Lý+11Tin: Thầy  Trị

 
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 7:30 HÓA HỌC Benzen và ankylbenzen 11T+11Si: Thầy Linh
11V: Thầy Trị
2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 9:30 ANH, LÝ, VĂN       Truyền hình VTV7
14:30 HÓA HỌC Nhôm và hợp chất của nhôm Vinh: 12L, 12A
Trọng: 12T, 12Anh
Hà: 12Si, 12Ti
Linh: 12V
1 tiết Trực tuyến Teamlink
Thứ 5
23/4
10 7:307:30
9:00
15: 30
SINH HỌC Chuyên đề 7: Sinh trưởng và sinh sản ở VSV
Chuyên đề: Sinh trưởng và sinh sản ở VSV
Cô An: 10 Lý, 10 AnhCô Họa: 10Toán, 10Hóa,
Cô Họa: 10 A,
Cô Họa: 10 Văn, 10Tin
0101
01
01
Trực tuyến Teamlink
10 14:30 SINH       Truyền hình VTV7
11 7:30

9:00


9:00

 
SINH HỌC Chuyên đề 9: Sinh sản ở thực vật
Chuyên đề 9: Sinh sản ở thực vật
Chuyên đề 8: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Thầy Giang:11T; 11L;11Ti


Thầy Giang:11H; 11V


Cô An: 11 A, 11 Anh

 
01

01


01
Trực tuyến Teamlink
12 9:30 TOÁN, HÓA       Truyền hình VTV7
14:3016:00
SINH HỌC Chuyên đề 10: Cá thể và quần thể sinh vật.
Chuyên đề 10: Cá thể và quần thể sinh vật.
Thầy Lâm:12Lý, 12Anh.
Thầy Tuấn: 12Toán, 12Sinh


Thầy Lâm:12Tin, 12Văn
Thầy Tuấn: 12A, 12Hóa
01
01


01
01
Trực tuyến Teamlink
Thứ 6
24/4
10 7:30 NGỮ VĂN Trao duyên - Trần Thị Lệ, lớp: 10 Toán, 10 Tin
- Huỳnh Thị Mỹ Tiếp, lớp: 10 Lý, 10 Hóa
2 tiết Trực tuyến Teamlink
10 9:30 NGỮ VĂN Trao duyên - Trần Thị Lệ, lớp: 10 A
- Huỳnh Thị Mỹ Tiếp, lớp:      10 Sinh, 10 Anh
2 tiết Trực tuyến Teamlink
10 14:30 SỬ       Truyền hình VTV7
11 14:30 NGỮ VĂN Tôi yêu em - Nguyễn Công Sinh, lớp: 11 Toán
- Trần Thị Lệ, lớp: 11 Tin, 11 Anh
- Huỳnh Thị Mỹ Tiếp, lớp: 11 Lý, 11 Hóa
2 tiết Trực tuyến Teamlink
11 16:30 NGỮ VĂN Tôi yêu em - Trần Thị Lệ, lớp: 11 Sinh, 11 A
 
2 tiết Trực tuyến Teamlink
12 9:30 VĂN, GDCD, SINH       Truyền hình VTV7
14:30 NGỮ VĂN Giá trị văn học và tiếp nhận văn học - Nguyễn Linh San: 12 Tin
- Đặng Thị Bích Ngọc: 12 Hóa, 12 Anh, 12 Sinh
- Lê Hoài Cương: 12 Toán, 12 Lý, 12 A
2 tiết Trực tuyến Teamlink
Thứ 7
25/4
10 7:30 TIẾNG ANH UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN
- Reading
- Nguyễn Thị Diễm Sương( A, Sinh, Tin)
- Ngô Thị Lệ Sâm
( 10 Toán, Hóa, Lý)
- Đặng Quốc Doanh (10V)
1 tiết Trực tuyến Teamlink
10 14:30 ĐỊA       Truyền hình VTV7
11 9:30 TIẾNG ANH UNIT 8: OUR WORLD HERITAGE SITES
- Language
- Tạ Thị Hồng Huệ( Văn, Lý)
- Trương Minh Hoàng( Toán, Sinh)
- Nguyễn Thị Diễm Sương( Hóa,A)
1 tiết Trực tuyến Teamlink
11 9:30 TIẾNG ANH - Reading - Huỳnh Công Binh
( Tin)
1 tiết Trực tuyến Teamlink
12 9:30 ANH, SINH, ĐỊA       Truyền hình VTV7
14:30 TIẾNG ANH UNIT 8: THE WORLD OF WORK
- Language
- Trương Minh Hoàng( A, Hóa, Sinh)
- Tạ Thị Hồng Huệ
( Toán, Tin)
- Ngô Thị Lệ Sâm
( Văn, Lý)
1 tiết Trực tuyến Teamlink


Lưu ý: 
- Học sinh học môn chuyên và các môn còn lại giáo viên bộ môn phụ trách lớp hướng dẫn học sinh tự học.
- Nội dung kế hoạch có một số điểm thay đổi so với Kế hoạch do các tổ trưởng gửi lên: Giờ dạy, thành phần các lớp trong 1 ca dạy. Lý do: Lịch dạy của Bộ trên VTV7 có bổ sung thêm khối 10; giảm số lượng học sinh trong 1 ca dạy để đảm bảo chất lượng việc học và việc quản lý hs của gv tốt hơn, Vì vậy các thầy cô xem kỹ, tránh nhầm lẫn.
- Gv giảng dạy kịp thời thông báo cho hs biết và chuẩn bị các điều kiện khác ở nhà để tham gia học tập nghiêm túc, chất lượng.
- Trong quá trình đang giảng dạy gv chú ý tắt hoặc yêu cầu hs tắt micro  của hs để giảm âm thanh tạp và tắt video để giảm dung lượng đường truyền nếu âm thanh nghe bị "ngộp".
- Các thầy cô có thể sử dụng phần mềm khác nếu đã sử dụng hiệu quả và các hs trong nhóm dạy đã cài đặt và sử dụng được.
- Gv chuẩn bị file word gồm hệ thống lại kiến thức đã học và nhiệm vụ giao về nhà để gửi cho hs nhằm tạo thuận lợi cho hs ôn tập, rèn luyện kỹ năng ở nhà.
- Sau khi hoàn thành bài dạy, gv gửi lại Báo cáo theo mẫu đã gửi qua email thầy Hà để biết, kịp thời tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và xây dựng kế hoạch cho tuần tiếp theo.
- Gv có thể kiểm tra, đánh giá hs bằng điểm kiểm tra miệng và viết 15 phút qua hình thức dạy học này.
- Việc ghi, ký sổ đầu bài và tính giờ dạy của gv, Lãnh đạo nhà trường sẽ hướng dẫn gv thực hiện khi hs đi học tập trung trên trường trở lại.
- GVCN thông báo phụ huynh để biết và tạo điều kiện để hs học tập.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắt đột xuất thì kịp thời báo cáo với lãnh đạo trường để xem xét giải quyết.
 Tags: kehoach

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay24,974
  • Tháng hiện tại541,106
  • Tổng lượt truy cập18,121,774
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây