HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN XI (2018– 2019)

Thứ hai - 13/05/2019 20:04
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018 – 2019) (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.
LOGO STKT
LOGO STKT

I. Đối tượng dự thi

Các giải pháp kỹ thuật được tạo ra từ năm 2013 trở về sau của các tổ chức, cá nhân được áp dụng có hiệu quả tại Bình Định, chưa tham gia các Hội thi của tỉnh đều được tham dự Hội thi.
 

II. Lĩnh vực  thi

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

  • Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
  • Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;  
  • Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 
  • Y dược;
  • Giáo dục và đào tạo
  • Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác.


III. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi

Giải pháp dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chuẩn sau đây :

1. Có tính mới: Giải pháp dự thi phải có tính sáng tạo và không trùng với giải pháp đã được công bố tại bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Bình Định hoặc đã được áp dụng ở trong tỉnh trước ngày nộp hồ sơ.

2. Có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật của Bình Định: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử trên địa bàn tỉnh đã được nhân rộng ra trong ngoài tỉnh và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở tỉnh và trong nước, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
 

IV. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi hợp lệ phải đáp ứng đầy đủ các nội dung như đã nêu tại Điều 3 và Điều 4 và Điều 5 của Thể lệ này. Hồ sơ dự thi nộp thành 2 bộ, bao gồm :

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Ngày tháng năm sinh; chức danh khoa học (nếu có);

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ;

-Tên giải pháp dự thi (ngắn gọn nhưng đủ thể hiện bản chất của giải pháp);

- Lĩnh vực dự thi;.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ngày, tháng , năm);

- Văn bản thoả thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và uỷ quyền cho một người đứng ra làm đại diện dự thi (nếu giải pháp là đồng  tác giả);

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi (nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân trong trường hợp nêu ở Điều 4).

2. Bản mô tả giải pháp dự thi

a. Tên giải pháp dự thi (ghi như phiếu đăng ký dự thi);

b. Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết.

Trong phần này, mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần chỉ rõ những nhược điểm cần phải khắc phục của các giải pháp đó;

c. Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi

Thuyết minh tính mới: mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự  thi,cần nêu rõ các thông tin có liên quan đã có trước giải pháp (nếu có), nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, đã cải tiến những chỉ tiêu nào của các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

Khả năng áp dụng:

   + Giải pháp dự thi đã được áp dụng, có nghĩa là sản phẩm dự thi tạo ra đã được cơ quan chức năng Nhà nước và xã hội chấp nhận.

   + Giải pháp dự thi được sản xuất thử nghiệm, được chứng minh là có khả năng áp dụng là những giải pháp đang ở giai đoạn sản xuất thử và các kết quả được hội đồng khoa học các cấp chấp thuận.

   Để chứng minh tiêu chuẩn này cần có tư liệu, tài liệu kèm theo (hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ hoặc hoá đơn bán sản phẩm...)

+ Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội:

Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết.

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ;

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động,  bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm cho người lao động, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ...

Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ.

3. Toàn văn giải pháp dự thi

- Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp, trong đó có thể trình bày các tính năng kỹ thuật, quy trình xử lý của giải pháp; thuyết minh hướng dẫn sử dụng hoặc áp dụng giải pháp.

- Tác giả gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử(nếu thấy cần thiết), sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

4. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Hồ sơ dự thi trình bày trên khổ giấy A4, mỗi bộ hồ sơ đóng thành 1 tập; Bản mô tả giải pháp và Toàn văn giải pháp gửi qua Email: lhhbdinh@gmail.com (nếu có thể).

Căn cứ nội dung giải pháp tham dự thi và lĩnh vực của Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi có quyền xem xét, điều chỉnh lĩnh vực của hồ sơ đăng ký tham dự thi cho phù hợp.

V. Thời gian nhận hồ sơ, chấm thi và trao giải

1. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 30/6/2019. Nếu gửi qua bưu điện thì ngày tháng ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi. Hồ sơ dự thi của tập thể, cá nhân phải được dán kín và gửi đến:

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần XI, năm (2018-2019)

Số 472 Trần Hưng Đạo,thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3828598 (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh)

(Có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện; nếu gửi qua bưu điện ngoài bì cần ghi: Hồ sơ dự thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định.)

Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho đến ngày công bố kết quả Hội thi. Hồ sơ dự thi sẽ không đựơc trả lại; riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

2. Chấm các giải pháp dự thi thực hiện từ tháng 7 đến 30/09/2019, Lễ trao giải thưởng tổ chức trong quý IV năm 2019.

Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các giải pháp có triển vọng tốt của Hội thi lần XI và các tác giả tự nguyện tham dự Hội thi toàn quốc lần XV sẽ được Ban Tổ chức Hội thi tạo điều kiện, hướng dẫn để tham dự các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi toàn quốc .

 

VI. Giải thưởng:

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI, năm 2018-2019 có tối đa:

- 06 giải Nhất, mỗi giải                        30.000.000 đồng

- 06 giải Nhì, mỗi giải                          24.000.000 đồng

- 06 giải Ba, mỗi giải                           18.000.000 đồng

- 18 giải Khuyến khích, mỗi giải           6.000.000 đồng

Giải pháp dự thi được chấm và trao giải thưởng theo lĩnh vực nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào cũng đủ cơ cấu giải thưởng như trên mà tùy tình hình thực tế của giải pháp dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

Tải về:

 Tags: hoithi, sangtao, kithuat

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về trường

1. Quy mô: Trường THPT chuyên Chu Văn An được thành lập theo Quyết định số 4737/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 8 lớp. Trong đó, có 07 lớp chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Toán - Tin, Văn, Tiếng Anh) và 01 lớp không chuyên. Đến năm...

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn ở trọ ở đâu?

Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay24,974
  • Tháng hiện tại540,440
  • Tổng lượt truy cập18,121,108
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây